300 + 200 = 500 ?

„Level of...“ - A szubjektív-objektivitás

Egy épület esetén a szintek, épületrészek egymáshoz való vertikális és horizontális viszonyának egyértelmű meghatározására kódrendszereket használunk. A következetes elnevezésnél törekszünk arra, hogy a kódolás egy közös ismeretanyag tudásbázisából merítsen. Ezzel elkerülhetővé válhat, hogy ugyanazon kódok különböző felhasználóknak más-más értelemmel bírjanak.

Egy épület esetén a szintek, épületrészek egymáshoz való vertikális és horizontális viszonyának egyértelmű meghatározására kódrendszereket használunk. A következetes elnevezésnél törekszünk arra, hogy a kódolás egy közös ismeretanyag tudásbázisából merítsen. Ezzel elkerülhetővé válhat, hogy ugyanazon kódok különböző felhasználóknak más-más értelemmel bírjanak.

A BIM-es mikro- és makroelemek részletezettségének meghatározásánál a szakemberek hasonló elv alapján igyekeznek egy egységes rendszert kidolgozni. Ami jelen állapotban a folyamatosan felmerülő új ötleteknek köszönhetően - az előző épület példáján bemutatva - inkább hasonlít egy üres felhőkarcolókkal tarkított, lakóövezeti ipari csarnokra.

A definícióknál felmerülhetnek pl. olyan kérdések, hogy a 500-as részletezettség tényleg 200-zal több, mit a 300-as? Vagy a BIM-Stage 1-ről a BIM-Stage 2 eléréséhez ugyanannyi erőforrásbefektetésre van szükség, mit 2-esről a 3-asra?

Célravezetőnek tartom, hogy a BIM-et még csak ízlelő szereplőknek ezt a fajta tudást valódi példákon keresztül, a BIM-es gondolkodásmódot előtérbe helyezve kell átadni. Ezzel szükség esetén a fenti számok kódját visszafejtve, egyszerűbben kapcsolahunk vissza ugyanahoz az elvárás-teljesítés párhoz. Ezzel biztos alapot adva egy sikeres, fenntartható együttműködést.

Vannak többezer felhasználóval büszkéledő innovatív szereplők, aki az általuk kialakított megoldásokkal már túlléptek azon, hogy LOG-LOI-LOD-LOIN számokkal kommunikáljanak. Ez a fajta megoldás mindenképpen figyelmet érdemel, főleg ebben a régimódi rendszerben.

Megosztás
LODEX - A DIGITALIZÁCIÓ VALÓSÁGA
LODEX e.U.
Nagy Boldizsár, Msc
Business Cube Absdorf
Wirtschaftspark 8a/21
3462 Absdorf
E-Mail: [email protected]
Tel: +43 (0) 664 919 0744
Kapcsolat
Contact Form
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram